กิจกรรม

กิจกรรม

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจคือ กิจกรรมส่งเสริมการค้าที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยกิจกรรมส่งเสริมการค้ามีหลายหลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาให้ความรู้กับการประกอบธุรกิจทางภาษี หรือการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดตลาดของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจได้เติบโตและมีผลประกอบการที่ดี ตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร