ข่าวสาร

ข่าวสาร

อีกหนึ่งช่องทางเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะข้อมูลธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคัดเลือกประเด็นและหัวข้อที่น่าสนใจโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยส่งเสริมและเตรียมการรับมือกับสภาะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา