สำหรับผู้พัฒนา

สำหรับผู้พัฒนา

ข้อมูลเว็บเซอร์วิสภายในเว็บไซต์นี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสามารถนำข้อมูลที่เปิดเผยภายใต้กระทรวงพาณิชย์ไปพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

เศรษฐกิจ

องค์กร

กิจกรรม

ข่าวสาร